Karta ratownicza w pojeździe

Karta ratownicza w pojeździe

„Karty ratownicze pojazdu” to inicjatywa wspierana przez FIA Foundation i realizowana we wszystkich krajach tzw. starej UE.

W dużym skrócie „karta ratownicza” („rescue sheet”) jest to zestandaryzowana informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych (wypadkowych) elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów. Pojazd w którym znajduje się taka karta jest oznaczony specjalną naklejką. Natomiast sama karta ratownicza jest umieszczana za przesłoną słoneczną kierowcy. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że posiadanie przez służby ratownicze takich informacji skraca o blisko 20% czas na wydobycie ofiar wypadku oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia elementów, które mogłyby pogorszyć przebieg samej akcji.

Wybierz model Kia z listy poniżej i pobierz kartę ratowniczą: